تحقیقات جدید نشان داده است سلامت باتری تلفن همراه تاثیری بر روی سرعت دستگاه دارد . براساس این تحقیقات هرچه باتری تلفن همراه قدیمی تر باشد پردازنده تلفن همراه با...