بعضی اوقات پیش می آید که در اپلیکیشن هایی که می نویسیم، شبکه WiFi دستگاه اندرویدی برای اتصال روشن شود. مثلا برای انتقال فایل و یا به طور کلی ارتباط...