در حالی که تصور می شد قیمت آیفون ۸ از هزار دلار فراتر رود ، به علت سیاست های اقتصادی خاص دولت ترامپ و برخی به روزرسانی ها ممکن است...