07 / 03 / 1401
Asia/Tehran 06:14

متد کلاس string

آموزش برنامه نویسی جاوا (بخش دوازدهم: معرفی و آموزش نحوه استفاده از کلاس String و کار با رشته ها در جاوا)

در بخش معرفی متغیرها ، متغیر String برای شما معرفی شد. گفتیم که متغیر String رشته است که میتوانید با آن کلمات و یا جملات را ذخیره کنید. رشته، مجموعه...

08:18