گوگل، پچ امنیتی خود را برای پیشگیری از آسیب‌پذیری دستگاه‌های پیکسل و نکسوس در ژانویه 2018 ارائه کرد. به گزارش چاینا دیلی، گوگل اعلام کرد که پچ امنیتی تمام آسیب‌پذیری‌های...