امروز در مورد دکمه ها (Buttonها) و کار با دکمه ها در اندروید استادیو صحبت می کنیم. از مهم ترین عناصر در طراحی رابط کاربری برنامه های هر پلتفرمی، Buttonها...