گاهی پیش می آید که در برنامه اندرویدی نیاز به استفاده از دوربین داشته باشیم. اگر تا به حال از برنامه هایی مثل اینستاگرام و برنامه های ویرایش تصاویر استفاده...