کلاس هسته اصلی جاوا است. کلاس یک ساختار منطقی است که تمامیت زبان جاوا بر آن استوار شده ، زیرا شکل (Shape) و طبیعت یک شی را روشن می کند. کلاس...