با وجود اینکه اطلاعات کامل این گوشی های هوشمند در هفته های گذشته از طریق وب‌سایت‌های مختلف درز کرده است اما در حال حاضر این شرکت اطلاعات کامل مربوط به زمان...