یکی از مهارت های قابل ملاحظه هر شرکتی که گوشی های هوشمند تولید می کند سوالات زیر است. این که چه تعداد آپشن به خریداران گوشی هایش بدهد؟ چه تعداد...