رفقای نـوروزی(۵ بازی موبایلی برتر سال) بسیاری از افراد تعطیلات نوروز را فرصتی مناسب برای پرداختن به گیم‌هایی می‌بینند که وقت و زمان زیادی به خود اختصاص می‌دهد. اما بسیاری...