در این بخش به بررسی Modifierها در جاوا می پردازیم. اما Modifier چیست؟ Modifier ها کلمات کلیدی هستند که در ابتدای معرفی توابع (متدها) ، متغیرها و کلاس ها می...