آقای Chris Lacy سازنده لانچر Action Launcher یک نسخه جدید امروز عرضه کرد طبق حرفهای سازنده فعلا تغییرات فقط برای اعضای بتا می باشد ولی به زودی برای نسخه معمولی عرضه می...