در بخش قبلی به قابلیت PhoneCall در برنامه نویسی اندروید، پرداختیم. با استفاده از PhoneCall می توانستیم با دادن یک شماره ، و زدن یک دکمه Button که بر روی...