Activity

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش چهل و هشتم: ساخت اکتیویتی جدید و رفتن به آن با استفاده از Intent )

در این بخش از آموزش برنامه نویسی اندروید می خواهیم کار با اینتنت ها (Intent) و گذر بین اکتیویتی ها را آموزش بدهیم. این بخش را با استفاده از رفتن...

10:004

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش هفتم:آشنایی با بخش های مختلف محیط کدنویسی اندروید)

اگر یادتان باشد اولین برنامه را با مثال سلام GSM نوشتیم. حال پس از معرفی بعضی از امکانات جانبی، دوباره به موضوع اصلی یعنی کدنویسی می پردازیم. اما ابتدا لازم...

15:24