بحث آموزشی امروز در مورد Alert Dialog ( آلرت دیالوگ) در اندروید است. اما Alert Dialog چیست؟ Alert Dialog برای هشدار به کاربر به کار می رود. گاهی اوقات می خواهیم...