اگر می خواهید همه دستورات مربوط به اندروید را در کامپیوتر اجرا نمایید، به Android Sdk احتیاج خواهید داشت. به وسیله ی این برنامه می توانید توسط کامپایلرهایی مثل Eclipse...