حتما تا به حال نام برنامه App Locker به گوشتان خورده است. برنامه ای که قابلیت قفل گذاری بر روی اپلیکیشن های تلفن همراه را به شما می دهد. شما...