ضبط صدا در برنامه نویسی اندروید می تواند یکی از کاربردی ترین مشخصه ها در اپلیکیشن های اندرویدی باشد. گاهی پیش می آید که بخواهیم در اپلیکیشنی صدا ( Voice...