این خبر درباره تخفیف قیمت  گوشی  Axon 7 و Axon 7 mini شرکت ZTE است. اگر شما در ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای خرید هریک از گوشی هایAxon...