در این قسمت از آموزش برنامه نویسی اندروید، می خواهیم کمی با دکمه بازگشت در اپلیکیشن های اندروید کار کنیم. قبل از این آموزش اگر با AlertDialog آشنایی ندارید حتما بخش...