با سلام برای بیشتر ویرایشهای رام نیاز به ادیت فایلهای Smali می باشد با ابزار این پست به راحتی هر چه تمام فایلهای Smali خود را مدیریت کنید از لینک...