از زمان پیدایش اسمارت فونها صنعت بازی های موبایلی با رشد قابل توجهی مواجه شد. امروزه نیز با پیشرفت تکنولوژیهای بکار گرفته شده در این اسمارت فونها و به لطف...