حتما شما هم با اپلیکیشن های کتابخوان سر و کار داشته اید. این اپلیکیشن ها فارغ از نرم افزارهای کمکی مثل Pdf Reader و .. می توانند قابلیت خواندن کتاب را...