با سلام فایل Build.prop یکی از فایلهای اساسی و مهم در گوشیهای اندرویدی می باشد با اضافه یا حذف کد در این فایل تغییرات زیادی را می توان داد با...