در بخش بیست و سوم از آموزش برنامه نویسی اندروید استودیو، در مورد توگل باتن (Toggle Button) ها صحبت کردیم. کاری که یک Toggle Button می کرد این بود که...