در سالی که گذشت دو بازی حداقل  توسعه دهندگان خود را یک بیلیون دلار ثروتمندتر کردند آن دو بازی پوکومون گو و کلاش رویال هستند بازی جدید شرکت سوپر سل...