اپلیکیشن دیکشنری در اندروید اپلیکیشنی است که با استفاده از Basic4Android و SQLite نوشته شده است. با استفاده از این اپلیکیشن امکان جستجوی (Search) کلمات را خواهید داشت. با کلیک...