در بسیاری از کاستوم رامها یا حتی گوشیهای سفارش چین فاقد برنامه های گوگل می باشند این برنامه با نام GApps شناخته می شوند معمولا بعد از نصب کاستوم رام...