Tag Archives: Ext4 Unpacker

آموزش استخراج کامل فایلهای update.app و img هووای برای ویرایش

به نام خدا در این آموزش چگونگی استخراج کامل فایلهای هووای برای ویرایش فایلهای رام مورد قرار داده میشود. برنامه های مورد نیاز HuaweiUpdateExtractor برای استخراج فایلهای update.app Ext4 Unpacker Ext2Explore این دو برنامه برای استخراج فایلهای IMG HuaweiUpdateExtractor را اجرا کنید گزینه یک را انتخاب فایل رام مورد نظر …

Read More »