شاید بخواهید در اپلیکیشن اندرویدی که قصد توسعه آن را دارید، از دوربین جلویی اندروید استفاده نمایید. در این بخش سورس کد اپلیکیشنی اندرویدی برای کار با دوربین را برای...