سامسونگ اعلام کرد طی ماه های آینده برنامه خود مبنی بر ارائه مجددNote7 کار کرده یا قطعات آن، در بازار را اعلام خواهد کرد.چیزی که مشخص است و قبلا هم...