سامسونگ دوباره گوشی جدیدی را طراحی کرد و به مرحله تولید رساند. گوشی Galaxy On 7 یکی از گوشی های جدید شرکت بزرگ سامسونگ است. در این خبر قصد داریم...