یک خبر بد برای طرفداران لانچر Google Now داریم،گوگل اعلام کرد می خواهد این لانچر را بازنشسته بکند این خبر چندان هم غافلگیر کننده نبود با آمدن گوگل پیکسل در...