سال گذشته گوگل اولین نسل از گوشی های پیکسل را معرفی و روانه ی بازار کرد تا سری نکسوس بازنشسته شوند. بازخورد ها از این دو گوشی به اندازه ی...