در این بخش با یک اپلیکیشن آموزشی دیگر در حوزه برنامه نویسی اندروید، در خدمت شما هستیم. این قسمت برای افرادی که تازه با زبان های برنامه نویسی و زبان...