در این قسمت از آموزش اندروید استودیو، قصد داریم به کار با تکست ویو در اندروید (TextView) بپردازیم. تکست ویوها در اندروید، وظیفه نمایش یک متن را بر عهده دارند....