دیگر صبر به پایان رسید و اچ تی سی گوشیهای جدید خود را معرفی کرد،یکی فبلت غول پیکر 5.7 یو الترا که در پست قبلی درباره آن به شما گفتیم...