شرکت HTC یکی از شرکت های قدرتمند بزرگ آمریکایی در زمینه تولیدات موبایل می باشد. در این خبر قصد دارم به سرمایه گذاری این شرکت بر روی گوشی قدیمی ای...