اکنون اندروید منتظر اندروید 8 و آنطرف iOS منتظر نسخه 11 می باشد دو سیستم عاملی که کل سهم بازار موبایل را به تملک خود در آورده اند این دو...