این آزمون توسط consuner reports روی s7 اکتیو انجام شد که آن را در یک محفظه فلزی با فشاری معادل 2.12 پوند بر اینچ به مدت 30 دقیقه قرار دادند...