در بخش قبل، دیدیم که می توانیم آیتم هایی را به صورت کشویی در یک جا وارد نماییم. کشویی بودن ابزار Spinner به ما این امکان را می داد که...