گاهی بهتر است در اپلیکیشنی که می نویسیم امکانات جانبی آن را نیز برای راحتی کار کاربران در نظر بگیریم. مثلا در بعضی از اپلیکیشن ها کاربر می تواند با...