کمپانی شیائومی موفق شد در کم تر از 24 ساعت بیش از 3 میلیون در خواست برای خریدMi5S ثبت کند. در کنار گوشیMi5S گوشی دیگری با نام +Mi6Sمعرفی شده است...