شیائومی شروع به آپدیت MIUI 8.2 ورژن گلوبال و پایدار کرده است رام گلوبال مانند رام توسعه دهندگان و بتا نمی باشد و در همین چند روز بصورت OTA برای...