بسیاری از گوشیهای اندروید با سیستم عامل دستکاری شده شرکتها بفروش می رسند که معمولا دارایی برنامه های پیش فرض هستند که بدرد تمام کاربران نمی خورند، کابر نیز قادر...