شرکت HMD به گفته منابع در سال جاری قصد ندارد که یک گوشی پرچمدار عرضه کند اما مثل اینکه این اخبار یک خرده فروش چینی را متقاعد نکرده و نوکیا...