قبلا در برخی پستهای معرفی بهترین رامهای کاستوم به این موضوع اشاره کرده بودم که رام Paranoid Android توسعهش متوقف شده است توسعه دهندگان این رام تاریخ مشخصی برای عرضه...