آیا تاکنون پیش آمده که در یک اپلیکیشن یا سایتی، بخواهید رمزی را برای اکانت خود انتخاب کنید و در عین حال مشاهده کنید که میزان قدرت رمز شما به...