شرکت Oppo دومین شرکت سودآور تلفن همراه در چین می باشد. این شرکت چینی موفق شد گوشی جدیدی را با نام R9s به مرحله تولید برساند. شرکت Oppo قصد دارد...